Stiki

Vprašanja in pobude lahko pošljete na elektronski naslov:

info@aktivsvetovstarsev-lj.si

Uradno in ostalo "navadno" pošto pa lahko pošljete na:

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol
OŠ Jožeta Moškriča
Jarška +02:00a 34
1000 Ljubljana