Analiza spletnih strani osnovnih šol, vključenih v ASSLOŠ

Odbor ASSLOŠ je izdelall pregled in analizo spletnih strani osnovnih šol, vključenih v ASSLOŠ.

Na podlagi dogovora z go. Fabčič v januarju 2012 je Delovna skupina za sodelovanje z ustanoviteljem posredovala vsem predstavnikom svetov staršev vprašalnik, ki je obsegal vprašanja o šolskih spletnih straneh, skupinah za prehrano, šoli za starše in mnenju o mestni nagradi za učitelje. Odziv na vprašalnik je bil skromen (z izjemo OŠ Oskarja Kovačiča), zato se je Odbor ASSLOŠ odločil, da za spletne strani sam izdela pregled in analizo.

Celoten dokument je navoljo v PDF obliki.

blog comments powered by Disqus