Smernice za izvedbo volitev predstavnikov staršev v svet zavoda za mandatno obdobje 2012-2016

V ASSLOŠ smo se odločili, da za oporo predsednikom svetov staršev pripravimo smernice za izvedbo volitev predstavnikov staršev v svet zavoda.

Celoten dopis je na voljo v PDF obliki: PDF obliki.

blog comments powered by Disqus