Zapisnik 18. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Vabilu se je odzvala ga. Marija Fabčič, načelnica oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL.

Aktivu se pridružeje vse več primestnih šol. Zapisnik je na voljo v PDF obliki.

blog comments powered by Disqus