Aktualno

27.06. 2012

Analiza spletnih strani osnovnih šol, vključenih v ASSLOŠ

Odbor ASSLOŠ je izdelall pregled in analizo spletnih strani osnovnih šol, vključenih v ASSLOŠ.


19.06. 2012

Zapisnik 10. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Sestanek je potekal na OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, Ljubljana.


01.06. 2012

Smernice za izvedbo volitev predstavnikov staršev v svet zavoda za mandatno obdobje 2012-2016

V ASSLOŠ smo se odločili, da za oporo predsednikom svetov staršev pripravimo smernice za izvedbo volitev predstavnikov staršev v svet zavoda.


11.04. 2012

Pripombe k Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je poslal dopis na Generalni sekretariat vlade RS.


23.03. 2012

Zapisnik 19. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Sestanek je potekal na OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, Ljubljana.


25.10. 2011

Predstavitev knjig "Siva knjiga o osnovni šoli v republiki sloveniji" in "Bajke in povesti o devetletki"

Dr. Kristijan Musek Lešnik, psiholog, predavatelj na več slovenskih fakultetah in ter avtor več kot 20 knjig in priročnikov s področja vzgoje in izobraževanja je izdal dve knjigi s kritičnim pogledom na razvoj osnovnega šolstva v sloveniji.
Obiščete lahko spletno stran http://www.sivaknjiga.si.


12.10. 2011

Zapisnik 18. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Vabilu se je odzvala ga. Marija Fabčič, načelnica oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL.


11.09. 2011

2. okrožnica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Okrožnica je na voljo v PDF obliki.


15.07. 2011

1. okrožnica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Okrožnica je na voljo v PDF obliki.


21.06. 2011

Zapisnik 17. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Zapisnik je na voljo v PDF obliki.


10.06. 2011

Mediji poročajo o ustanovitvi

Nekaj slovenskih medijev že poroča o nastanku Zveze aktivov svetov starev Slovenije.


09.06. 2011

Ustanovljena je Zveza aktivov svetov starev Slovenije

Čudovit, zgodovinski dan je bil včeraj. Zveza aktivov svetov starev Slovenije je ustanovljena.


06.06. 2011

Pripombe na Belo knjigo

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ je poslal področni delovni za osnovno šolo dokument z argumentiranimi stališči glede predlagane rešitve Bele knjige za osnovno šolo.


05.06. 2011

Zgodovinski dogodek - Ustanovna skupščina Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Dne 8. junija 2011 bo ustanovljena zveza aktivov svetov staršev Slovenije.


24.05. 2011

Pripombe k predlogu sprememb Zakona o osnovni šoli

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je 19.5.2011 na MŠŠ poslal Pripombe k predlogu sprememb Zakona o osnovni šoli.


01.03. 2011

Srečanje predstavnikov staršev v svetih OŠ z ministrom Lukšičem, MŠŠ, 16.11.2010

Na srečanju sta bila poleg ministra, g. Lukšiča, sta bila prisotna tudi direktor direktorata za OŠ in vrtce, g. Černilec, in ga.iz službe za stike, ki je beležila povedano.

16.11. 2010

Poziv za pripravo analize uporabe učbenikov in delovnih zvezkov v osnovnih šolah

Na podlagi ugotovitev predstavljenih na 1. mednarodnem simpoziju 26.8.2010 je aktiv svetov staršev v skladu s svojo javno pobudo poslal na Ministrstvo za šolstvo in šport pisni predlog za pripravo analize uporabe učbenikov in delovnih zvezkov v osnovnih šolah.

22.10. 2010

Zapisnik sestanka Aktiva svetov staršev Ljubljanskih OŠ z dne 21. 10. 2010

Sestanek je potekal na OŠ Jožeta Moškriča in je trajal od 17.00 do 19.15.


14.10. 2010

Sestanek aktiva svetov staršev, oktober 2010

\21. oktobra 2010 ob 17.00 uri bo v osnovni šoli Jožeta Moškriča 16. sestanek Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol.


13.10. 2010

Prvi sestanek delovne skupine za organizacijo uresničevanja interesa staršev za področje vzgoje in izobraževanja v vrtcih in osnovnih šolah

Sestanek, ki ga je sklical generalni direktor direktorata za vrtce in osnovno šolo g. Boris Černilec je bil namenjen uresničevanju dogovora z ministrom Lukšičem o okrepljenem sodelovanju Ministrstva za šolstvo in šport in predstavnikov staršev.


12.10. 2010

Zapisnik 15. sestanka Aktiva svetov staršev Ljubljanskih OŠ

\27. maja 2010 ob je na osnovni šoli Jožeta Moškriča ob 17:00 potekal 15 sestanek aktiva svetov staršev Ljubljanskih osnovnih šol.


22.09. 2010

Kratka analiza uporabe delovnih zvezkov v osnovnih šolah

Zahvaljujemo se vsem, ki ste poslali podatke o uporabi delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu v primerjavi z lanskim letom v vaših šolah in vsem, ki ste odpisali! V tabeli je kratka analiza, na podlagi vaših prispelih podatkov.


09.09. 2010

Predlog MŠŠ za spremembe Zakona o osnovni šoli in Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli

Aktiv svetov staršev je konec v začetku septembra poslal dopis na ministrstvo za šolstvo in šport.


01.09. 2010

Pripomba na predlog spremembe Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ je 31.8.2010 pisno opozoril na nejasnost v tretjem odstavku člena 135. a.


31.08. 2010

Pripomba na predlog spremembe Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Aktiv svetov staršev je konec agvusta poslal dopis na ministrstvo za šolstvo in šport.


21.08. 2010

Delovni zvezki lajšajo denarnice in obtežujejo torbice

RTV Slovenija se je danes na spletnem portalu osredotočila na cene, težo in kvaliteto učbenikov za osnovne in srednje šole.
V tem prispevku je krato izjavo podala tudi Ana Jakšič, aktualna predednica ljubljanskega aktiva svetov staršev.


15.06. 2010

Aktiv svetov staršev v medijih

Novi pravilnik o upravljanju učbeniških skladov je pripomogel, da se v medijih večkrat omeni tudi aktiv svetov staršev.


05.06. 2010

15. sestanek aktiva svetov staršev

V četrtek, 27.5.2010 se je Aktiv svetov staršev znova sestal na rednem polletnem srečanju.


03.06. 2010

Zapisnik in opažanja s sestanka delovne skupine za organizirano uresničevanje interesa staršev za področje vzgoje in izobraževanja v vrtcih in osnovnih šolah

Zahvaljujemo se vsem, ki ste poslali podatke o uporabi delovnih zvezkov v letošnjem šolskem letu v primerjavi z lanskim letom v vaših šolah in vsem, ki ste odpisali! V tabeli je kratka analiza, na podlagi vaših prispelih podatkov.


29.05. 2010

Primer dobre prakse pri zmanjševanju cen učbenikov

Določene šole so razpravljale o zmanjšanju števila delovnih zvezkov in s tem tudi posledično ceno delovnih zvezkov. Mnenje aktiva je, da je dobro, da se število delovnih zvezkov zmanjša še posebej, če se jih ne uporablja v celoti, časovni termin je pa zelo kratek.
Primer dobre prakse zmanjšanja števila delovnih zvezkov je v priponki.


28.05. 2010

Sprememba pravilnika upravljanju učbeniških skladov

Objavljamo besedilo sprememb pravilnika upravljanju učbeniških skladov iz uradnega lista RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010.


20.05. 2010

Prenovljena spletna stran aktiva svetov staršev

Rok Predan (rok@predan.si) in Toni Anžlovar (toni@formalibre.si) sta konec maja 2010 objavila prvo testno verzijo novega pletnega portala aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol.


09.04. 2010

Predlogi in pripombe na pravilnik o pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole

Na podlagi javnega poziva ministrstva za šolstvo in šport je aktiv svetov staršev danes podal nekaj pripomb in predlogov na pravilnik.


09.03. 2010

Posvet aktivov svetov staršev z ministrom Lukšičem

Devetega marca 2010 je na ministrstvu za šolstvo na Massarykovi ulici minister Lukšič sprejel približno 150 predstavnikov svetov staršev z vse Slovenije na neformalnem posvetu.


08.03. 2010

Objavljen članek o povezovanju aktivov staršev

Nevenka Žolnir, novinarka časnika Delo, je objavila članek o povezovanju aktivov staršev.


14.12. 2009

Objavljen članek z zadnjega sestanka aktiva

Nevenka Žolnir, novinarka časnika Delo, je objavila članek iz zadnjega sestanka Aktiva.


05.06. 2007

Aktiv je pristopil k podpisu Izjave za kakovostno javno šolstvo

Na Ministrstvo za šolstvo in šport smo poslali Pripombe na osnutke ZOsn in ZOFVI (1.6.2007).


01.06. 2007

Pripombe ministrstvu za šolstvo in šport

Na Ministrstvo za šolstvo in šport smo poslali Pripombe na osnutke ZOsn in ZOFVI (1.6.2007).


24.04. 2007

Poročilo z današnjega sestanka aktiva

Na sestanku so bile obravnavane in potrjene pripombe in dodatni predlogi Aktiva k tezam MŠŠ za spremembe Zakona o Osnovni Šoli in Zakona o Financiranju Vzgoje in Izobraževanja.


20.04. 2007

Poročilo s sestanka odbora 18.4.2007

Na sestanku odbora aktiva dne 18.aprila 2007 je bil usklajen predlog meril za vpis v srednje šole. Predlog bo podan v obravnavo in uskladitev na skorajšnem sestanku Aktiva.


18.04. 2007

Sestanek celotnega aktiva 24.4.2007

Obvestilo vsem članom Aktiva: Sestanek celotnega Aktiva bo v torek, dne 24.4.2007 ob 17:30 uri v šolski knjižnici na OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova 2A, Ljubljana.


04.04. 2007

Na spletnih straneh MŠŠ objavljeno stanje vpisa na srednje šole

Pred kratkim je bilo na spletnih straneh MŠŠ objavljeno tudi stanje letošnjega vpisa v srednje šole in gimnazije.


02.02. 2007

Sestanek ožjega odbora z ministrom Lukšičem

Na povabilo ministra za šolstvo in šport smo se štirje predstavniki ožjega odbora Aktiva sestali z ministrom in njegovimi sodelavci in sodelavkami.


Icon Spremljaj aktualno