Aktiv svetov staršev

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je združenje, ki smo ga starši samoiniciativno ustanovili leta 2003.
Združuje predsednike ali izvoljene predstavnike svetov staršev 48 osnovnih šol z območja Mestne občine Ljubljana in primestnih občin.

Aktualno

27.06. 2012

Analiza spletnih strani osnovnih šol, vključenih v ASSLOŠ

Odbor ASSLOŠ je izdelall pregled in analizo spletnih strani osnovnih šol, vključenih v ASSLOŠ.


19.06. 2012

Zapisnik 10. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Sestanek je potekal na OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, Ljubljana.


01.06. 2012

Smernice za izvedbo volitev predstavnikov staršev v svet zavoda za mandatno obdobje 2012-2016

V ASSLOŠ smo se odločili, da za oporo predsednikom svetov staršev pripravimo smernice za izvedbo volitev predstavnikov staršev v svet zavoda.


11.04. 2012

Pripombe k Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ

Aktiv svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol je poslal dopis na Generalni sekretariat vlade RS.


23.03. 2012

Zapisnik 19. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Sestanek je potekal na OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, Ljubljana.


25.10. 2011

Predstavitev knjig "Siva knjiga o osnovni šoli v republiki sloveniji" in "Bajke in povesti o devetletki"

Dr. Kristijan Musek Lešnik, psiholog, predavatelj na več slovenskih fakultetah in ter avtor več kot 20 knjig in priročnikov s področja vzgoje in izobraževanja je izdal dve knjigi s kritičnim pogledom na razvoj osnovnega šolstva v sloveniji.
Obiščete lahko spletno stran http://www.sivaknjiga.si.


12.10. 2011

Zapisnik 18. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Vabilu se je odzvala ga. Marija Fabčič, načelnica oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL.


11.09. 2011

2. okrožnica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Okrožnica je na voljo v PDF obliki.


15.07. 2011

1. okrožnica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Okrožnica je na voljo v PDF obliki.


21.06. 2011

Zapisnik 17. sestanka Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Zapisnik je na voljo v PDF obliki.